مرتضی شعبه اصلی

7 امتیاز

تلفن : 98590

ضمینه فعالیت : آهن فروشی

مدیریت : مرتضی

آدرس : کرج

discount

.تخفیفی برای این کسب و کار ثبت نشده است


شما هم نظر خود را به اشتراک بگذارید


موارد مشابه

برای دیدن اطلاعات این مکان در برنامه شهر ما کد زیر را اسکن کنید