نمایندگی

دریافت نمایندگی

هدف اصلی مجموعه شهر ما با شعار «شهر ما ایران ما» ایجاد فضای کاملا یکسان جهت تبلیغات حرفه‏ای و نو برای معرفی و اطلاع رسانی تمامی کسب و کارها در میان تمامی استان‏ها و شهرهای ایران است. لذا مجموعه شهر ما در همین راستا اقدام به اعطای نمایندگی فعال با شرایط و مزایای ویژه (با حداقل سرمایه) نموده است.

ا توجه به اینکه مشتریان ارزشمندترین سرمایه یک شرکت می‏باشند و رضایتمندی مشتری اصلی‏ترین هدف مجموعه می‏باشد. لذا مجموعه شهر ما نمایندگان رسمی خود را در فضای رقابتی از بین فعالان و پس از بررسی رزومه کاری آنان انتخاب خواهد نمود.